Ředidlo Unilep – 1l

130,0

Ředidlo Unilep – 1l

130,0

Ředidlo vyrobené ze směsi organických rozpouštědel, hlavní složky jsou dearomatizovaný benzín a aceton.

OBLAST POUŽITÍ:

Ředidlo Unilep je určeno ke snižování viskozity lepidel Unilepu Spray H33, H35 a Vulkan Cementu. Dále se používá pro čištění pracovního nářadí. Ředidlo má minimalizován obsah aromatických uhlovodíků, škodlivých pro lidské zdraví.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Ředidlo důkladně zamíchejte do ředěného výrobku.

Bezpečnostní a technický list na vyžádání.

Kategorie: