Projekty

V rámci realizace projektu reg.č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003468 s názvem „Čalounická dílna – sociální podnik“ aktuálně realizujeme výběrové řízení na stavební práce.

– Název veřejné zakázky: „Stavební práce – Čalounická dílna“
– Příjem nabídek probíhá od 7.12.2017 do 3.1.2018.

Níže naleznete odkaz na stažení Výzvy, zadávací dokumentaci a její přílohy.

Ke stažení:

Výzva k podání nabídky.jpeg
Zadávací dokumentace – výběrové řízení na stavební práce.pdf
Přílohy zadávací dokumentace.zip
Oznámení o výsledků výběrového řízení
Oznámení o vyřazení